Oprava čelní clony započala samozřejmě mnohem dříve a to přípravou technické dokumentace zahrnující celkový nákres konstrukce, statický výpočet, odhad potřebného materiálu, postup opravy a zaměření prostoru střelnice za účelem zpřesnění vzájemného postavení objektů na střelnici.

Vlastní průběh opravy se skládal z dílčích částí, které jsou zde stručně popsány a doplněny vybraným obrazovým materiálem. Veškerý pořízený obrazový materiál z opravy si můžete prohlédnout na této stránce.

Demontáž staré clony

Rozložit starou clonu nakonec nedalo tolik práce, jak by se zdálo a za jednu sobotu v hojném počtu byla clona kompletně rozebrána a uklizena.

Příprava sloupů

Po vytýčení míst pro nové sloupy dorazila vrtná technika a zanedlouho se na střelnici objevilo pět hlubokých děr. Díky ochotě místních hasičů byly ocelové sloupy zaříznuty na správný rozměr a na ně přivařeny části pro budoucí montáž dřevěných ploch. Díky dobrému počasí se podařily i betonářské práce.

Práce se dřevem

Další a nejvíce náročnou operací byla výstavba dřevěné schránky pro uložení neprůstřelné vrstvy drobného kamene. Tato část pochopitelně trvala největší část času vydaného na opravu a byla náročná i na osazenstvo. Vše se podařilo úspěšně zvládnout a čelní clona opět stála na svém místě.

Přídavná plocha

Posledním krokem byla montáž opravené přídavné plochy na zadní část clony. Instalací držáků terčů, jejich označení, ochrany sloupů a další drobné úpravy.

Poděkování

Na závěr chceme poděkovat všem zúčastněným členům sportovního střeleckého klubu Skalice u České Lípy za odvedenou práci na společném cíli. Jmenovitě chceme poděkovat panu Dvořákovi za přípravu sloupů a panu Švířovi za neocenitelnou pomoc při svářečských pracích na konstrukcích, zapůjčení elektrocentrály a potřebného lešení. Rovněž všem zde nejmenovaným, kteří svým dílem pomohli pro zdárné dokončení opravy čelní clony děkujeme za jejich ochotu a podporu.