Historie a současnost střeleckého klubu

Střelecký klub Skalice u České Lípy je občanské sdružení zájemců o sportovní střelbu. Vznik klubu se datuje zhruba do druhé poloviny 70-tých let minulého století. Střelnice byla podle pamětníků budována svépomocí, tehdy pravděpodobně pod nutnou záštitou Svazarmu. Zpočátku šlo o skromnou plochu v mělkém pískovcovém lůmku bez vhodného zázemí. Kromě toho členové klubu provozovali malou vzduchovkovou střelnici v objektu obecní hasičské zbrojnice. Po roce 1989 a zániku Svazarmu přešel klub pod křídla ČSS jako jeden z prvních.

Současný úplný název: ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Skalice u České Lípy 0005.

Aktuálně má členská základna tři desítky členů. Kromě zvyšování střeleckých dovedností se klub zabývá pořádáním střeleckých soutěží v různých disciplínách: mířená střelba, malá odstřelovačka a evropský policejní parkur. Soutěže jsou pořádány jak ve vlastní režii, tak ve spolupráci s dalšími spřátelenými střeleckými kluby ze sousedních okresů a krajů.

Členové klubu podporují zájmovou střelbu pro mládež i dospělé. Ve spolupráci s obcí Skalice u České Lípy se podílejí na pořádání dětského dne nebo místního amatérského „triatlonu“ – střelba, cyklistika a kuželky. V dohodnuté míře je možno formou pronájmu střelnice pořádát amatérské soutěže pro laickou veřejnost (firemní akce).

Likvidaci střelecké věřejnosti nejen zákazem olova z EU říkáme své rozhodné NE! Společně vytrváme, rozděleni padneme. Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti.

"Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí."