Historie a současnost střeleckého klubu

Střelecký klub Skalice u České Lípy je občanské sdružení zájemců o sportovní střelbu. Vznik malorážkové střelnice ZO Svazarm Skalice se datuje do roku 1977. Střelnice byla podle pamětníků budována svépomocí, zpočátku se jednalo o skromnou plochu bývalé pískovny, využívané do roku 1945, bez vhodného zázemí. Kromě toho členové klubu provozovali malou vzduchovkovou střelnici v objektu obecní hasičské zbrojnice. Po událostech roku 1989 a zániku Svazarmu byl v roce 1990 založen sportovně střelecký klub pod křídly ČSS jako jeden z prvních.

Současný úplný název: ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Skalice u České Lípy 0005.

Aktuálně má členská základna tři desítky členů. Kromě zvyšování střeleckých dovedností se klub zabývá pořádáním střeleckých soutěží v různých disciplínách: mířená střelba, lidová obranná střelba a evropský policejní parkur. Soutěže jsou pořádány jak ve vlastní režii, tak ve spolupráci s dalšími spřátelenými střeleckými kluby ze sousedních okresů a krajů.

Členové klubu podporují zájmovou střelbu pro mládež i dospělé. Ve spolupráci s obcí Skalice u České Lípy se podílejí na pořádání dětského dne nebo místního amatérského „triatlonu“ – střelba, cyklistika a kuželky. V dohodnuté míře je možno formou pronájmu střelnice pořádát amatérské soutěže pro laickou veřejnost (firemní akce).

"Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí."